Badania nieniszczące NDT

Wykonujemy badania nieniszczące od kilkunastu lat. Oferujemy różne typy badań nieniszczących NDT - VT, PT, MT, UT, pomiar grubości ścianek oraz badania niszczące (DT).

Badania nieniszczące NDT spoin i łączy spawanych - kompleksowa obsługa

Przeprowadzamy oględziny konstrukcji wraz z wydawaniem opinii oraz sporządzaniem ekspertyz. Posiadamy bogate doświadczenie i wykwalifikowanych specjalistów. W tym osoby z tytułem Międzynarodowy Inżynier Spawalnik (IWE/EWE) oraz Międzynarodowy Mistrz Spawalnik (IWS/EWS).

Korzystamy z najnowszego sprzętu do badań nieniszczących, aby zapewnić precyzyjną weryfikację stanu technicznego. Wykorzystujemy sprawdzone metody oraz nowoczesną technologię, aby dostarczyć jak najbardziej precyzyjne oględziny i analizę. Wieloletnie doświadczenie oraz zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów z międzynarodowymi uprawnieniami zapewnia naszym klientom najwyższą jakość usług.

badania nieniszczące ndt

Pomożemy Ci wybrać odpowiednie metody badań nieniszczących NDT

Wybór zakresu przeprowadzanych badań jest dostosowany indywidualnie w zależności od tego:

 • z jakiego materiału została wykonana konstrukcja oraz w jakim jest stanie
 • jaki jest kształt, stan i dostępność elementu
 • jaki rodzaj złącza spawanego został zastosowany i jego wymiary
 • jaka metoda spawania została zastosowana
 • jakie mogą być spodziewane niedogodności spawalnicze, ich rodzaje i umiejscowienie
 • jakie są uzgodnione poziomy jakości

Badania nieniszczące

Badania nieniszczące Chorzów, Katowice - Śląsk, Kraków - pozwalają bez jakichkolwiek zniszczeń sprawdzić czy występuja niezgodności materiałowe oraz w jakim obecnie jest stanie badana konstrukcja. Badania nieniszczące potrafią wykryć niezgodności w złączach spawanych (braki przetopu, wklęśnięcia, podtopienia, wtrącenia obcego metalu lub żużla, pęcherze i przyklejenia), badanej konstrukcji, odkuwkach, wyrobach hutniczych, odlewach oraz wykrywają wszelkie nieciągłości przelotowe i powierzchniowe zarówno na dostępnych jak i niedostępnych powierzchniach. Badanie ujawnia miejsce występowania nieciągłości oraz jej rozmiarów i właściwości.

badania nieniszczące spoin i łączy spawanych

Korzyści z zlecenia nam badań nieniszczących

 • Kompleksowa obsługa w tematach związanych z badaniami nieniszczącymi i spawaniem (kwalifikowanie technologii, nadzór spawalniczy, kursy spawania itp.)
 • Dynamiczne reagowanie na potrzeby Klienta
 • Rzetelnie i terminowo
 • Jesteśmy w stałym kontakcie na każdym etapie współpracy
 • Kilkanaście lat na rynku - specjaliści z doświadczeniem
 • Doradztwo techniczne
 • Konkurencyjne ceny

Zapobieganie awariom i minimalizacja kosztów

Badania nieniszczące umożliwiają pełne monitorowanie i kontrolowanie całego procesu wytwarzania i eksploatacji produktu, dzięki czemu możemy zapobiegać awariom oraz wcześniej likwidować wszelkie wady i usterki, co wpływa na płynność i ciągłość prac oraz co najważniejsze redukcję kosztów, które rosną w trakcie niespodziewanych przerw w produkcji

Potwierdzenie jakości i parametrów

Niezależnie od tego w jakim etapie produkcji znajduje się badany element za pomocą zestawu metod badań nieniszczących dokładnie sprawdzimy parametry i formę elementu, sporządzimy ekspertyzę i szczegółową dokumentację oraz dokonamy pomiaru grubości. Takie badanie pozwala ocenić właściwości i potwierdzić faktyczny stan i jakość produktu bez zmian i niszczenia jego struktury.

Eliminacja wadliwych elementów i przyśpieszenie czasu produkcji

Dzięki zaawansowanym przyrządom i technikom badań nieniszczących UDT wykrywamy niedostrzegalne gołym okiem uszkodzenia, niezgodności i nieciągłości wewnątrz konstrukcji za pomocą nieinwazajnych badań ultradźwiękowych. Wykrywamy wady elementu, które mogą mieć duży wpływ na wydajność pracy, lecz ich wczesne wykrycie zapobiega usterkom. Działamy na terenie: Katowice, Chorzów, Kraków oraz innych wielu miast Polski.

Badania nieniszczące złączy spawanych i spoin rodzaje metod

Badania penetracyjne są powszechnie stosowane w praktyce przemysłowej. Metoda ma swoje zastosowanie we wszelkich materiałach nieporowatych tj.: stopy lekkie, stal, stal węglowa i austenityczna, żeliwa i staliwa, ceramika, metale ferromagnetyczne, stopy aluminium i miedzi. Badania penetracyjne pomagają wykryć nieciągłości na elementach kutych i odlewanych, połączeniach spawanych i lutowanych, wyrobach walcowanych, spoinach, detali i elementów po obróbce mechanicznej oraz innych elementów, które nie są mocno porowate. Wykryć możemy pęknięcia, pęknięcia zmęczeniowe w trakcie eksploatacji, zakucia, wgłębienia, rysy, pęknięcia, przyklejenia i pory oraz wszelkich wad otwartych.

Badania nieniszczące ultradźwiękowe (UT) - to świetny sposób na znalezienie nieciągłości wewnętrznych. Po wysłaniu emisji fali ultradźwiękowej wysyłanej w badany przez nas element część wraca. Na ekranie zostanie ona wyświetlona jako impulsy świetlne. To pozwala na wykrycie takich wad jak np. pęcherze, wtrącenia, pęknięcia, spoiny, rozwarstwienia, zawalcowania, przyklejenia. Czyli generalnie niejednorodności materiału z którego jest wykonany badany przedmiot. Badania nieniszczące to również dobry sposób na wykrycie niezgodności płaskich. Ze względu na szybkość fal, ten typ badania sprawdzi się w przypadku grubych materiałów oraz metalu. Sama metoda ultradźwiękowych badań nieniszczących jest nieinwazyjna i pozwala szybko zbadać jakość, trwałość i ocenę bezpieczeństwa badanego materiału.

Badania magnetyczno proszkowe (badania MT) należą do badań nieniszczących. To jedna z najszybszych i najskuteczniejszych metod badania nieniszczącego. Do zastosowania zarówno w trakcie produkcji jak i dla elementów w eksploatacji. Potrafią bezinwazyjnie wykryć niezgodności spawalnicze na badanej powierzchni. Możemy również użyć tego typu badania nieniszczących do wykrycia niezgodności znajdujących się płytko pod powierzchnią, ale mogą w przyszłości stanowić przyczynę awarii. Badania magnetyczno proszkowe wykorzystuje zjawisko rozproszenia pola magnetycznego. To pozwala na wykorzystanie tej metody badań NDT do materiałów ferromagnetycznych np. niskostopowe węglowe stale, żeliwa, staliwa. Ta metoda nie sprawdzi się więc w przypadku takich materiałów jak aluminium, miedź, stal nierdzewna, stal austenityczna, magnez. Badanie służy do wykrycia najczęściej spotykanych wad takich jak: przyklejenia, podtopienia, zakucia, porowatości, pęknięcia.

Copyright © 2024 plspaw.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja strony i obsługa: LekroTech.pl