Badania nieniszczące i niszczące Katowice, Kraków, Chorzów, Śląsk i Polska

Skontaktuj się z nami

Pełen zestaw badań nieniszczących NDT i badań niszczących

Laboratorium Badań Nieniszczących i Niszczących PL-SPAW wykonuje badania nieniszczące NDT (VT, PT, MT, UT, pomiar grubości ścianek) i niszczące (zrywanie, zginanie, udarność, twardość oraz makro). Posiadamy Certyfikat IBDiM w temacie wykonywania badań DT konstrukcji mostowych. Ocena powierzchni po cięciu termicznym (wymagane badanie do ZKP wg 1090). Przeprowadzamy oględziny konstrukcji wraz z wydawaniem opinii oraz sporządzaniem ekspertyz.

Pomożemy Ci wybrać odpowiednie metody badań nieniszczących NDT

Wybór zakresu przeprowadzanych badań jest dostosowany indywidualnie w zależności od tego:

  • z jakiego materiału została wykonana konstrukcja oraz w jakim jest stanie
  • jaki jest kształt, stan i dostępność elementu
  • jaki rodzaj złącza spawanego został zastosowany i jego wymiary
  • jaka metoda spawania została zastosowana
  • jakie mogą być spodziewane niedogodności spawalnicze, ich rodzaje i umiejscowienie
  • jakie są uzgodnione poziomy jakości

Badania nieniszczące

Badania nieniszczące Chorzów, Katowice - Śląsk, Kraków - pozwalają bez jakichkolwiek zniszczeń sprawdzić czy występuja niezgodności materiałowe oraz w jakim obecnie jest stanie badana konstrukcja. Badania nieniszczące potrafią wykryć niezgodności w złączach spawanych (braki przetopu, wklęśnięcia, podtopienia, wtrącenia obcego metalu lub żużla, pęcherze i przyklejenia), badanej konstrukcji, odkuwkach, wyrobach hutniczych, odlewach oraz wykrywają wszelkie nieciągłości przelotowe i powierzchniowe zarówno na dostępnych jak i niedostępnych powierzchniach. Badanie ujawnia miejsce występowania nieciągłości oraz jej rozmiarów i właściwości.

badania nieniszczące kraków, katowice, śląsk, chorzów

Kwalifikowane Laboratorium PL-SPAW - akredytacja Urzędu Dozoru Technicznego

Sprawdź certyfikat
LBU-298/05-18

Badania nieniszczące - korzyści

Zapobieganie awariom i minimalizacja kosztów

Badania nieniszczące umożliwiają pełne monitorowanie i kontrolowanie całego procesu wytwarzania i eksploatacji produktu, dzięki czemu możemy zapobiegać awariom oraz wcześniej likwidować wszelkie wady i usterki, co wpływa na płynność i ciągłość prac oraz co najważniejsze redukcję kosztów, które rosną w trakcie niespodziewanych przerw w produkcji

Potwierdzenie jakości i parametrów

Niezależnie od tego w jakim etapie produkcji znajduje się badany element za pomocą zestawu metod badań nieniszczących dokładnie sprawdzimy parametry i formę elementu, sporządzimy ekspertyzę i szczegółową dokumentację oraz dokonamy pomiaru grubości. Takie badanie pozwala ocenić właściwości i potwierdzić faktyczny stan i jakość produktu bez zmian i niszczenia jego struktury.

Eliminacja wadliwych elementów i przyśpieszenie czasu produkcji

Dzięki zaawansowanym przyrządom i technikom badań nieniszczących UDT wykrywamy niedostrzegalne gołym okiem uszkodzenia, niezgodności i nieciągłości wewnątrz konstrukcji za pomocą nieinwazajnych badań ultradźwiękowych. Wykrywamy wady elementu, które mogą mieć duży wpływ na wydajność pracy, lecz ich wczesne wykrycie zapobiega usterkom. Działamy na terenie: Katowice, Chorzów, Kraków oraz innych wielu miast Polski.

Copyright © 2022 plspaw.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja strony i obsługa: LekroTech.pl