WPQR Kwalifikowanie technologii spawania

Profesjonalna pomoc w uzyskaniu certyfikacji

Specjalizujemy się w kwalifikowaniu technologii spawania WPQR. Spawanie i zgrzewanie to procesy specjalne w systemach zapewnienia jakości. Dlatego też wymagają stosowania instrukcji technologicznych sprawdzonych i kwalifikowanych przez zewnętrzne, niezależne instytucje, które przeprowadzają badania złączy próbnych. Uznanie technologii spawalniczej oznacza pozytywną weryfikację przez stronę niezależną, poprawności jej opracowania i stosowania. Podmiot wykonujący produkcję spawalniczą uzyskuje udokumentowane potwierdzenie zdolności wytwórczych na poziomie wymaganym przez jednostki certyfikujące, organizacje nadzoru, czy też bezpośrednio przez klienta.

Korzyści dla Ciebie zlecenia nam kwalifikowanie technologii WPQR

 • pomagamy uzyskać niezbędne certyfikaty
 • ułatwimy Ci spełnienie wymagań i pokażemy praktyczne rozwiązania
 • dajemy konkretne zalecenia oraz pomagamy w ich wdrożeniu
 • uzyskasz pełne udokumentowanie na zgodność z normami i wymaganiami jednostek certyfikujących
 • wyższa jakość wyrobów

Uzyskanie protokołu WPQR potwierdza kwalifikacje producenta co do stosowanych technologii spawalniczych i w praktyce jest niezbędnym warunkiem tworzenia konstrukcji spawanych najwyższej jakości i o najwyższych standardach bezpieczeństwa. Stanowi o konkurencyjności firmy i jest poważnym atutem w ubieganiu się o najlepsze kontrakty. Posiadanie protokołu WPQR obniża również koszty produkcji, ponieważ eliminuje konieczność dodatkowych badań czy doraźnych ekspertyz w trakcie procesu produkcyjnego.

Etapy kwalifikowania WPQR i normy PN-EN jakie obejmuje

Jak procedura przebiega i jakie są jej etapy? Etapem wstępnym jest szczegółowa analiza produkcji spawalniczej zgodnie z zapytaniem ofertowym klienta i określenie zmiennych zasadniczych jak proces spawania, gatunek materiału podstawowego, wymiary elementów i rodzaj złącz (grubość, średnica, pozycje spawania), po czym dokonywany jest wybór złącza próbnego. Następnie podmiot chcący przeprowadzić procedurę przygotowuje wstępną instrukcję technologiczną spawania pWPS, która zostanie wykorzystana do wykonania złącza próbnego. Złącze próbne wykonywane jest przy udziale przedstawiciela akredytowanej instytucji zewnętrznej, nadzorującej przebieg procesu audytowego. W dalszym etapie prowadzone są badania niszczące i nieniszczące złącza próbnego, po czym powstają protokoły tych badań. Normy PN-EN, które wchodzą zakres:

 • ISO 15614-1
 • ISO 17660-1 i 2
 • ISO 11970, ISO 15614-3
 • ISO 15614-4, ISO 15614-5
 • ISO 15614-7, ISO 15614-8, ISO 15614-10
 • ISO 15614-11, ISO 15614-13 (doczołowe, iskrowe), ISO 15620
 • ISO 14555, 13134, 12732

Uzyskane wyniki poddawane są szczegółowej analizie i opracowywana jest dokumentacja kwalifikowania (uznania). Zwieńczeniem procedury jest wydanie przez jednostkę certyfikującą Protokołu Kwalifikowania Technologii Spawania (WPQR), w oparciu o który opracowywana jest właściwa dla procesu produkcyjnego instrukcja technologiczna spawania (WPS).

W procesie kwalifikowania technologii spawania uwzględniane są warunki produkcyjne firmy. Uznana już technologia zachowuje swoją ważność tylko w przypadku utrzymania przez producenta warunków technologicznych, a także organizacyjnych, które zapewniono podczas wykonywania złączy próbnych i umożliwiających pozytywną kwalifikację. Spełnienie takich kryteriów jest możliwe dzięki wdrożeniu przez firmę specjalizującą się w tworzeniu konstrukcji i elementów spawanych, zintegrowanego systemu zarządzania jakością w spawalnictwie zgodnie z normą ISO 3834.

Korzyści z zlecenia nam nadzoru spawalniczego

 • Redukcja kosztów - nie musisz zatrudniać pracownika na pełen etat - działamy tylko wtedy, kiedy potrzebujesz, dzięki czemu zaoszczędzisz pieniądze i czas
 • Możesz skupić się na tym co potrafisz robić najlepiej, a my w tym czasie dopilnujemy, aby nadzór spawalniczy i wszystko co z tym związane przebiegało prawidłowo
 • Zapewniamy wysoką jakość usług opartą na bazie bogatego doświadczenia jak i odpowiedniego wykształcenia niezbędnego do tej pracy
 • Zyskujesz dostęp do wiedzy i umiejętności na najwyższym poziomie
 • Błyskawiczna komunikacja i rzetelna obsługa na każdym poziomie współpracy
 • Trzymanie się ustalonych terminów
wpqr kwalifikowanie technologii spawania

Pełna obsługa, doradztwo, wsparcie i nadzór

W wielu przypadkach nadzór spawalniczy poprzez skorzystanie z usług inżynier spawalnika lub mistrza spawalnika jest wymagany przez inwestora lub instytucje. Trzeba otrzymać certyfikat systemu jakości, który potwierdza spełnienie norm i wymagań określonych przez PN-EN ISO 1384 “Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych”. Odpowiedni nadzór spawalniczy pomoże wdrożyć odpowiednie rozwiązania, aby spełnić trzy dostępne zakresy:

 1. ISO 3834-2 pełne wymagania jakości
 2. ISO 3834-3 standardowe
 3. ISO 3834-4 podstawowe

Wybór odpowiedniej metody zależy od kilku czynników. Przede wszystkim jak bardzo złożona jest produkcja i jakie materiały są wytwarzane. Drugim ważnym kryterium jest czy gotowe wyroby mają duże znaczenie dla bezpieczeństwa. Trzeba też wziąć pod uwagę na jakie nierówności, odkształcenia, niezgodności mają wpływ na końcowy produkt. W każdym z powyżej wymienionych zakresów są konkretne wskazania jakich firma musi przestrzegać i stosować odnośnie personelu kontroli, nadzoru i produkcji, materiałów konstrukcyjnych, sprzętu i urządzeń i pozostałych wykorzystywanych elementów.

Copyright © 2024 plspaw.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja strony i obsługa: LekroTech.pl