Badania magnetyczno proszkowe MT

Skontaktuj się z nami

Badania magnetyczno proszkowe MT

Badania magnetyczno proszkowe (badania MT) należą do badań nieniszczących i pozwalają szybko i wiarygodnie wykryć każde niezgodności spawalnicze na badanej powierzchni lub niezgodności znajdujących się pod powierzchnią, które mogą później wychodzić na powierzchnię. Badania magnetyczno proszkowe wykorzystuje zjawisko rozproszenia pola magnetycznego, dlatego stosowana jest wyłącznie do materiałów ferromagnetycznych przykładowo żeliwa, staliwa i niskostopowe węglowe stale. Ta metoda nie sprawdzi się więc w przypadku takich materiałów jak aluminium, miedź, stal nierdzewna, stal austenityczna, magnez. Za pomocą badania z powodzeniem wykryjemy położenie nieciągłości takich jak: przyklejenia, podtopienia, zakucia, porowatości, pęknięcia.

Zastosowanie badań magnetyczno-proszkowych

Badanie magnetyczno proszkowe jest stosowane w badaniach nieniszczących

  • elementów maszyn i urządzeń
  • badanie złączy spawanych,
  • odlewów - np. zawiesia sterów, obudowy do łożysk i korpusy silników
  • odkuwek - np. śruby, wały pośrednie i napędowe
  • wiele gałęzi przemysłu m.in: budownictwo, lotnictwo, motoryzacja, hutnictwo, górnictwo
  • konstrukcje stalowe
  • materiały po obróbce skrawaniem
badania nieniszczące

Badania magnetyczno proszkowe MT przygotowanie i przebieg

Badanie magnetyczno proszkowe MT wymaga odpowiedniego przygotowania. Przed jego rozpoczęciem dobieramy odpowiednie dla danego materiału parametry oraz sposób magnesowania. Następnie przed badaniem magnetyczno-proszkowym należy odpowiednio przygotować badaną powierzchnię, czyli dokładnie oczyścić (za pomocą np. myjki ultradźwiękowej) i usunąć z niej wszelkie tłuszcze, oleje, zgorzeliny i inne zanieczyszczenia, dzięki czemu wyniki badań nie będą dawały błędnych wskazań.

Samo badanie magnetyczno proszkowe polega na takim wykorzystaniu rozproszenia pola magnetycznego, aby po naniesieniu proszku magnetycznego wykryć zmiany w układzie, zlokalizować niezgodności oraz odpowiednimi metodami zarejestrować wyniki. Należy pamiętać, że najlepsze wyniki i dokładność pomiaru zależą też od kąta ułożenia, dlatego najlepiej gdy kierunek oddziaływania sił pola magnetycznego będzie ustawiony prostopadle do badanego materiału. Elektromagnes jarzmowy lub przewodniki przylegające, cewki i magnesy stałe umożliwiają namagnesowanie elementu. Po całym badaniu materiał należy rozmagnesować i oczyścić.

Badania magnetyczno proszkowe - metody nieniszczących badań MT, sprzęt

W zależności od materiału, rodzaju powierzchni oraz temperatury i warunków w jakich będzie przebiegać badanie magnetyczno proszkowe dostępne są różne metody. Jeśli mamy do czynienia z powierzchniami piaskowanymi i gładkimi z pewnością nada się technika barwna, gdzie skorzystamy z białego podkładu i czarnej zawiesiny proszku magnetycznego. Jeśli temperatura badanego elementu będzie wysoka skorzystać można z techniki w której proszek magnetyczny jest natryskiwany gruszką. Gdy sytuacja wymaga większej czułości wykonywanych badań niż w metodzie barwnej sprawdzi się metoda fluorescencyjna, w której zastosowany proszek magnetyczny jest fluorescencyjny, a badanie przebiega w świetle UV.

W zależności od grubości badanego detalu oraz jego kształtu przydadzą się inne metody magnetyczne różniące się sposobem magnesowania. W przypadku elementów, których kształt jest prosty i jednolity, a grubość detalu stała przeważnie stosujemy prąd przemienny (najkrótsza droga przepływu prądu). W przypadku detali o większych gabarytach i grubości wykorzystać można prąd stały. Wtedy na całym obszarze oraz w miejscach gdzie zmienia się kształt uzyskamy odpowiednie natężenie pola magnetycznego.

Copyright © 2019 plspaw.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone