Kwalifikowanie technologii spawania

Skontaktuj się z nami

Wdrożenia kwalifikowanych technologii

Firma PL-SPA W zajmuje się opracowywaniem oraz wdrożeniem kwalifikowanych technologii spawania na potrzeby systemu jakości w spawalnictwie, zgodnego z normą PN EN ISO 3834 oraz z normą PN EN 1090.

Kwalifikujemy technologie wg norm PN EN ISO 15614, PN EN ISO 15613 oraz PN EN ISO 17660.

PL-SPAW zapewnia kompleksową obsługę, prowadząc sprawę od tzw. zapytania ofertowego do wydania pełnej dokumentacji. Klient otrzymuje zatwierdzoną technologię w postaci Protokołu Kwalifikowania Technologii (WPQR).

Copyright © 2019 plspaw.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone